Erfstudie

LOCATIE

 

Ommeren

PROGRAMMA    wonen
OPGAVE   nieuwbouw / erf inrichting
STATUS  

ontwerp

OMVANG   -

 

Voor landgoed Mariengaard is een visie opgesteld waarmee het erf en de bebouwing zich in de toekomst kan transformeren. De voorstellen gaan uit van minimale ingrepen (behoud en herstel) tot maximale uitbreidingen (nieuwbouw / renovatie).

Bij de verschillende voorstellen zijn extra woonoppervlak, materialisering en samenhang op het erf de belangrijkste uitgangspunten. Doordat het gebruik van het erf (ten opzichte van vroeger) is veranderd, is er geen relatie tussen het woonhuis en het achterliggende weidse landschap. De voormalige koeienstal vormt hierbij een fysieke belemmering maar is een waardevolle opstal op het erf.