CPO

LOCATIE   Wehl (Achterhoek)
PROGRAMMA    wonen
OPGAVE   nieuwbouw woonhuizen + erfinrichting
STATUS   ontwerp / haalbaarheid 2010
OMVANG   -

 

Op dit voormalige agrarisch kavel worden met behulp van de Rood voor Rood-regeling een aantal bouwkavels toegestaan. Het voorstel bestaat uit een aantal nieuw te bouwen WoonSchuren met samenhangende materialisering en visie voor de samenhang van het totale erf. Vaak worden dit soort kavels apart te koop aangeboden. Op deze plek proberen wij in de vorm van een CPO (collectief particulier opdrachtgevers) het totale erf te realiseren. De verschillende bewoners zullen met elkaar in contact worden gebracht en een gezamenlijk ontwerp- en bouwproces kan worden opgestart. Uiteindelijk ontstaat op deze manier een mooi ensemble van woningen op een gezamenlijk erf.