Transformatie bedrijventerrein

LOCATIE

 

Gouda

PROGRAMMA    wonen / werken / restaurant / leisure / retail / distributie
OPGAVE   transformatie
STATUS   prijsvraag grAp
OMVANG   52 hectare

 

Het bedrijventerrein is door schaalvergroting en een veranderde vraag van de markt in verval geraakt; leegstand van veel bebouwing en een levenloze openbare ruimte.

In het ontwerp Loods-district worden de huidige kwaliteiten en potenties benut en verstrekt. De openbare ruimte van het gebied heeft brede bermen, grote solitaire bomen, singels en mooie omringende landschappen en de stad Gouda.

De bebouwing bestaat grotendeel uit grote betonnen loodsen. Door de kwaliteit van de grote vrije ruimte, de karakteristieke uitstraling en de rationele structuur zijn ze eenvoudig te transformeren tot nieuw woon/werk programma’s en voorzieningen; woon/werk lofts, ateliers, studio’s, kantoorruimte en creatieve bureaus.

Ook grootschalige programma’s als winkels, een snackbar, een stop-en-go supermark en een restaurant zijn denkbaar. Een ultieme ‘vrijzone’ waar verschillende initiatieven elkaar ontmoeten en waardoor schaalverkleining en differentiatie ontstaat. Elke gebruiker krijgt een eigen ‘adres’ aan de straat.

In het dakvlak kunnen glasdaken en patio’s worden toegevoegd.

Het gemeenschappelijke karakter en samenhang van het gebied wordt versterkt door een krachtig en onderhoudsarm landschapsontwerp van bermen met hoge grassen en klaprozen, vergrassen van de parkeervelden, gehandhaafde mooie bomen en herkenbare toevoegingen die passen bij de kolonisatie en vermenselijking zoals picknickbanken en stelcon-platen als terrassen.