Bouwen bij Boerderijen

LOCATIE  

Nederland / buitenland

PROGRAMMA    landelijk wonen
OPGAVE   redactie website 
STATUS   realisatie 2010
ONTWERP  

Weeber architecten i.s.m. Stichting Dorp, Stad en Land, Smits Water

 

In opdracht van Stichting Dorp, Stad en land hebben wij samengewerkt aan het vormgeven en de redactie van de website www.bouwenbijboerderijen.nl.

Deze website bundelt inspirerende en fascinerende voorbeelden van bouwen in het landelijk gebied. Het is bedoeld als aanmoediging voor initiatiefnemers van bouwplannen in het landelijk gebied, om zich te oriënteren, te informeren en vooral te enthousiasmeren. Aandacht wordt besteed aan renovatie, nieuwbouw en cataloguswoningen en er worden suggesties gegeven over ontwerpprincipes als landschappelijke inpassing, erfinrichting, vorm en gebruik. Daarnaast biedt het een plek voor het opdoen en delen van kennis, recente ontwikkelingen, relevante links en debat voor de boer, de huidige en toekomstige bewoner, de ambtenaar, de ontwerper en ieder ander geïnteresseerde.

Zie voor website www.bouwenbijboerderijen.nl